Prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju Bosne i Hercegovine, sva vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za javni prevoz putnika s više od 9 osoba, uključujući i vozača, moraju imati ugrađen analogni tahograf, a od 16.06.2010. godine, sva nova vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju imati ugrađen digitalni tahograf.

U mogućnosti smo Vam ponuditi ugradnju analognih i digitalnih tahografa po veoma povoljnim cijenama.

Garancija na ugrađene tahografe je godinu dana!

ZAKON O RADNOM VREMENU, OBAVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU („Službeni glasnik BIH“, 48/10 od 14.06.2010. godine)