Edukacija

Nudimo Vam slijedeće programe edukacije:

  • Edukacija tehničara za servis, ugradnju i baždarenje tahografa
  • Edukacija tehničara za ispitivanje ograničivača brzine
  • Edukacija vozača za rukovanje tahografima
  • Edukacija menadžera (rukovodilaca) voznih parkova za rukovanje tahografima i opremom za arhiviranje i analiziranje podataka
  • Edukacija inspekcijskih službi za rukovanje tahografima i opremom za arhiviranje i analiziranje podataka