Prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju Bosne i Hercegovine, sva vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za javni prevoz putnika s više od 9 osoba, uključujući i vozača, moraju imati baždaren uređaj za evidentiranje radnih vremena i obaveznih odmora mobilnih radnika u drumskom saobraćaju – tahograf.

Obavezno baždarenje tahografa podrazumjeva:

  • Ispitivanje i ovjeravanje tahografa
  • Ispitivanja i ovjeravanje ograničivača brzine
  • U slučaju instalacije novog tahografa i senzora za tahograf, obavezna je njihova aktivacija

Cijena baždarenja je propisana od strane Savjeta ministara BiH i iznosi:

  • Za ispitivanje i ovjeravanje tahografa: 150,00 KM + PDV
  • Za ispitivanje i ovjeravanje ograničivača brzine: 40,00 KM + PDV
  • Aktiviranje tahografa i senzora za tahograf: 40,00 KM + PDV

Tahograf d.o.o. vrši baždarenje svih vrsta analognih i digitalnih tahografa!

Baždarenje vrijedi dvije godine.

ZAKON O RADNOM VREMENU, OBAVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU („Službeni glasnik BIH“, 48/10 od 14.06.2010. godine)

ODLUKA O MINIMALNOM IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA, AKTIVACIJU TAHOGRAFA I ISPITIVANJE OGRANIČIVAČA BRZINE („Službeni glasnik BIH“ 6/XVI, 24.01.2012. GODINE)

PRAVILNIK O RADIONICAMA I TAHOGRAFIMA (Službeni glasnik BiH, broj: 4/11)