Na osnovu Pravilnika  o prenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije prevoznici su dužni da arhiviraju i analiziraju podatke sa:

KARTICE VOZAČA

Najkasnije svaki 21. dan, nakon prve upotrebe kartice.

DIGITALNOG TAHOGRAFA

Najkasnije 21. dan nakon prve upotrebe digitalnog tahografa, a zatim svaki 90. dan.

TAHOGRAF LISTIĆA

Najkasnije svakih 35 dana pokrivenih sa tahograf listićima.

Tahograf d.o.o. nudi Vam uslugu arhiviranja i analiziranja Vaših podataka uz pomoć najmodernijeg software-a koji je prisutan na tržištu danas.

Vaši podaci se arhiviraju putem sigurne internet veze na naše web servere, čime se garantuje sigurno arhiviranje podataka u vremenkom periodu koji je propisan zakonom (dvije godine).

PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I O VOĐENJU EVIDENCIJE
(„Službeni glasnik BiH“,broj:105/10)

POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA